Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

Dle platné legislativy mohou poskytovat právní služby pouze advokátní kanceláře nebo samostatní advokáti. 

Klientům dokážeme pomoci v mnoha různých oblastech a řešit tak široké spektrum problémů, se kterými se klienti mohou potýkat, a to ať již v běžném občanském životě nebo v životě profesním.

Obecně právní služby spočívají zejména v zastupování před soudy, právním poradenství, zastupování před správními orgány, sepisovaní smluv a dalších listin o právních jednáních, příprava právních rozborů a stanovisek.

Mezi nejtypičtější služby, které poskytujeme fyzickým osobám, patří převody nemovitostí, vymáhání náhrad škody, vymáhání pohledávek obecně, činnost obhájce v trestním řízení, právní pomoc v pracovněprávní oblasti, komplexní právní pomoc ve věcech rozvodů manželství a péče o děti.

Právnickým osobám zpravidla zajišťujeme smluvní dokumentaci, vymáhání pohledávek, a řešíme otázky korporátního práva, převody obchodních podílů, valné hromady.

Podrobnější vymezení našich služeb najdete pod jednotlivými právními obory.

 

 

OBČANSKÉ PRÁVO

obcanske

 

 

TRESTNÍ PRÁVO

trestni

 

 

RODINNÉ PRÁVO 

rodinne

 

 

PRACOVNÍ PRÁVO

pracovni

 

 

OBCHODNÍ PRÁVO

obchodni

 

 

SPRÁVNÍ PRÁVO

spravni

NAPIŠTE NÁM >

Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

nám. Republiky 18, 669 02 Znojmo

Ochrana osobních údajů

Je možná platba v kryptoměnách. Bitcoin Ethereum Cardano

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.