Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

Rodinné právo je soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny, neboli právní odvětví zahrnující právní předpisy o manželství, o vztazích mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a  o náhradní výchově dětí. 

V rámci rodinného práva poskytujeme:

  • poradenství v oblasti rozvodového práva včetně zastoupení manžela před soudem
  • manželské majetkové právo včetně zastoupení v řízení o vypořádání společného jmění
  • sepisování dohod o úpravě manželského majetkového režimu před i po uzavření manželství
  • zastoupení ve věcech péče o nezletilé děti (opatrovnické řízení)
  • sepisování dohod rodičů o úpravě výchovy a výživy k nezletilému dítěti
  • vymáhání výživného

NAPIŠTE NÁM >

Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

nám. Republiky 18, 669 02 Znojmo

Ochrana osobních údajů

Je možná platba v kryptoměnách. Bitcoin Ethereum Cardano

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.