Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

VÍTEJTE

Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na výkon advokacie ve všech klasických právních odvětvích soukromého i veřejného práva, především občanské právo, trestní právo, rodinné a manželské majetkové právo, obchodní právo, pracovní právo a správní právo. Klientům poskytujeme právní služby v plném rozsahu sporné i nesporné agendy, spočívající v zastupování v řízení před soudy všech stupňů a v řízení před jinými orgány, obhajobě v trestních věcech, zastupování poškozených v trestním řízení, dále sepisování listin o právních jednáních, právním poradenství, zpracovávání právních rozborů a stanovisek a v dalších formách právní pomoci.

Pro zajištění komplexnějších služeb spolupracujeme s odborníky z příbuzných oborů, zejména se jedná o notářské a exekutorské kanceláře, znalce, tlumočníky a daňové poradce. Advokátní kancelář NŠT LEGAL poskytuje právní služby v českém jazyce a v případě potřeby také v anglickém a německém jazyce.

 

 

OBČANSKÉ PRÁVO

obcanske

 

 

TRESTNÍ PRÁVO

trestni

 

 

RODINNÉ PRÁVO 

rodinne

 

 

PRACOVNÍ PRÁVO

pracovni

 

 

OBCHODNÍ PRÁVO

obchodni

 

 

SPRÁVNÍ PRÁVO

spravni

NAPIŠTE NÁM >

Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

nám. Republiky 18, 669 02 Znojmo

Ochrana osobních údajů

Je možná platba v kryptoměnách. Bitcoin Ethereum Cardano

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.